Terezin Declaration – JUST Act
Terezin Declaration – JUST Act

The JUST Act (Justice for Uncompensated Survivors Today Act of 2017) was passed by the United States Congress in December 2017 and subsequently signed by the President of the United States in May 2018.

With what should restitution be associated – the historical aspect
With what should restitution be associated – the historical aspect

Restitution is most often associated with large landed estates, palaces, manor houses and factories. Yet post-war nationalization struck not only at the upper classes of pre-war Poland, but above all at the middle class – owners of small and medium-sized apartment buildings, workshops, pharmacies and so forth.

What’s happening with restitution in Poland?
What’s happening with restitution in Poland?

A debate has been taking place the last several months on the so-called big restitution law. While the fact the government is taking steps aimed at regulating the issue of restitution should be applauded, the solutions in the draft legislation raise substantial doubts.

What is this restitution all about?
What is this restitution all about?

A discussion about restitution has been under way in various circles for the past several months.

Komentarz do dużej ustawy reprywatyzacyjnej

Projekt ustawy reprywatyzacyjnej w sposób bezrefleksyjny łączy ofiary zbrodni nazistowskich ze sprawcami lub współsprawcami. Podmiotowe połączenie osób wykluczonych z prawa do rekompensaty będzie z oczywistych względów budzić negatywne emocje w środowisku żydowskim na całym świecie.

Deklaracja Terezińska – Ustawa JUST ACT

Kongres Stanów Zjednoczonych przyjął Ustawę „JUST ACT”. Dokument odnosi się do podpisanej w 2009 roku Deklaracji Terezińskiej, która swoim zakresem obejmuje kwestie restytucji prywatnego i komunalnego mienia żydowskiego przejętego podczas II Wojny Światowej oraz po jej zakończeniu.

1