מה מצב ההפרטה החוזרת בפולין?

מה מצב ההפרטה החוזרת בפולין?

בחודשים האחרונים נמשך דיון ציבורי על מה שנקרא חוק ההפרטה החוזרת הגדול. פעולת הממשלה, שמטרתה להסדיר את הסוגיה, אמורה להיחשב לחיובית, אולם הפתרונות המוצעים בטיוטה של החוק מעלים ספקות רבים. לצערנו, חוק ההפרטה החוזרת הגדול, מוציא באופן א-היסטורי מכלל האנשים שזכאים לפיצוי את היורשים החוקיים של רוב בעלי הקרקע והתעשיינים לשעבר, וגם את היהודים, שכמו מאות אלפי פולנים החליטו להגר ולקבל אזרחות זרה.

ההגבלה על בסיס אזרחות גרמה סכסוכים ופגעה בתדמית של פולין בזירה הבינלאומית.

המתעניינים העיקריים בשינוי חוק ההפרטה החוזרת הגדול היו מדינת ישראל וגופים אחרים המייצגים את היהודים בגולה, בין היתר הקונגרס היהודי העולמי (World Jewish Congress) או הוועד היהודי-האמריקאי (American Jewish Committee). קולה של האופוזיציה היה מוצדק, שכן לפי המחקרים, כ-25% מכלל הטוענים הם יהודים.

חלקית בשל לחץ דעת הקהל, כמו גם בשל פגיעה בתדמית של פולין בזירה הבינלאומית, הוחזרה הצעת החוק לדיון במשרד המשפטים על מנת לחדד את ההוראות המעוררות ספקות.

פתרון זה מחזיר אותנו לנקודת האפס, וחושף את אוצר המדינה להוצאות גבוהות אף יותר, הקשורות להחזרת הרכוש (אם הוא שייך לאוצר המדינה או לממשל המקומי) או פיצוי (אם הנכס שייך לאנשים פרטיים).

לעת עתה, גורלו העתידי של החוק אינו ידוע. ניתן לצפות לשלושה פתרונות:

החוק יחזור בצורה שונה לחלוטין, ללא הגבלה על בסיס לאום. בזכות כך, יוכלו אזרחי מדינות אחרות (לרבות ישראל) לתבוע פיצויים בגין השתלטות בלתי חוקית על רכושם. במצב כזה יש צורך בתגובה מהירה על מנת להגיש בקשה לקביעת הזכות לפיצוי. המועד האחרון להגשת הבקשה יהיה ככל הנראה שנה אחת מתאריך כניסתו לתוקף של החוק.

הצעת החוק תשתנה, אך לא ההגבלה על בסיס לאום. במצב כזה יש צורך בתגובה מהירה בעניין אזרחות על מנת לאשר או להשיב אותה, ולאחר מכן להגיש תביעה לפיצועים (ככל הנראה במועד המוזכר לעיל).

השלטונות יוותרו על חקיקת החוק, ולכן החזרת רכוש או תשלום פיצויים יבוצעו על בסיס החוקים הקיימים, בהליכים מנהליים או משפטיים-מנהליים, ולאחר מכן בהליכים אזרחיים. במקרה זה, אין הגבלות על בסיס לאום, אך מאידך גיסא, התהליך כולו הוא תהליך ארוך ודורש זמן רב.

חלל של ניחושים ועיוותים

ללא קשר לתרחיש שייבחר על ידי השלטונות, יש להדגיש כי הבעיה הבלתי מעורערת של ההפרטה החוזרת בפולין היא האווירה של ניחושים, הנחות ועיוותים, בה נמצאים החברה, הפוליטיקאים ואפילו עורכי הדין והכלכלנים. קודם כל, אין לנו נתונים מהימנים על היקף ההשלכות הכספיות של ההפרטה החוזרת לפי התנאים הנוכחיים (כלומר ללא חוק ההפרטה החוזרת). יש גם ספקות לגבי החישובים לעתיד. מבחינת חוק ההפרטה החוזרת, הם אמורים להופיע במספר גרסאות, מאלה הכוללות את הפתרונות הליברליים ביותר (כלומר מקיפים קבוצות רחבות) לאלו המגבילים ביותר. רק הצגת הנתונים המוצקים תאפשר ניתוח מהימן של הבעיה והשגת הסכם חברתי מקובל שישקף את הפקרות התקופה הקומוניסטית ואת האפשרויות של פולין המודרנית.